Het is misschien wel de grootste nachtmerrie voor een bedrijf: een forse schadeclaim die ertegen wordt ingediend en het bedrijf ernstig in gevaar brengt. Zo ernstig zelfs, dat het kan uitlopen op een faillissement. Dat is heus geen scenario dat te ver gezocht is, maar kan het al binnen een paar minuten zo ver zijn. Hoe dan? Denk maar aan een letsel dat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden thuis bij een klant is veroorzaakt. Hierdoor wordt die niet alleen in de medische kosten gejaagd, maar blijkt achteraf, dat de persoon in kwestie niet meer in staat is om deel te nemen op de arbeidsmarkt. Er kan dan een forse claim komen waarbij het bedrijf gedwongen zal worden om in te komen voor de kosten van levensonderhoud en alle medische kosten.

Zo een claim kan anders wel door de verzekering overgenomen worden

Wanneer het bedrijf echter een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft lopen, zal de claim geen invloed hebben op de de liquide situatie van het bedrijf. Het is namelijk de verzekeringsmaatschappij die alles op zich zal nemen, niet alleen de mogelijke vergoeding, maar alles eromheen. Het uitbetalen van een schadeclaim zal namelijk niet zonder meer gebeuren en moeten alle relevante stukken kritisch worden bekeken. Er komt dus veel meer erbij kijken en is het belangrijk dat op juridisch vlak, alles wel kloppend is en er inderdaad voldoende bewijzen aanwezig zijn om de claim dus goed te praten.

Voorkomen is dus beter dan genezen en geldt dat zeker ook voor een schadeclaim. Met een aansprakelijkheidsverzekering kan dat alles vrij eenvoudig worden klaargespeeld en zal de verzekeraar aan de hand van het bedrijfstype wel eentje aanwijzen die de beste dekking biedt. Let daarbij ook op de ervaring die betreffende verzekeraar heeft op juridisch gebied.